Slik sjekker du ditt magesyrenivå

For lite magesyre kan være medvirkende årsak til forskjellige former for mageplager, blant annet oppblåst mage.